การประยุกต์ใช้บอร์ด KidBright สำหรับการทดลองวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อเรื่อง Porallization

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” ในงานวันรวมพลคน KidBright ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ เชิญชมคลิป

“การประยุกต์ใช้บอร์ด KidBright สำหรับการทดลองวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อเรื่อง Porallization” จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย