ผลงานครูและนักเรียน

ตอนที่ 3 ครูคณิตศาสตร์กับครูปราโมทย์

ตอนที่ 2 ครูวิทยาการคำนวณกับครูวิทูลย์

ตอนที่ 1 ครูฟิสิกส์กับครูปิยะ

Journey of teacher KruKid กับ KidBright

วิดีโอการนำเสนอผลงาน 19 ทีมสุดท้าย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการ KidBright ต้าน Covid-19

เครื่องวัดสภาพอากาศอเนกประสงค์

สนุกกับการแปลงเลขฐานสอง

ไขปริศนาหาคู่ระบบย่อยอาหาร

แบบจำลองการบวก ลบ เลขฐานสอง ในระบบ 8 บิต

เครื่องวัดคุณภาพน้ำด้วยบอร์ด KidBright

ชุดการทดลองการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยหุ่นยนต์

ชุดการทดลอง เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ในระบบจำลองอัจฉริยะ

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เซ็นเซอร์อย่างง่าย โดย KidBright

เปียโนกระดาษ สื่อการสอนวิทยาศาสตร์หลากมิติ

สื่อทดลองการวัดและอ่านค่าการกระจายของแสงผ่านสมาร์ตโฟน