KidBright at School

เครื่องมือสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน

แนะนำ KidBright

KidBright เป็นชุดเครื่องมือสอนเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ โค้ดดิ้ง วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Educational Technology Research Team, EDT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะแห่งอนาคต ผ่านการพัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ การคิดเชิงวิเคราะห์ ร่วมกับการคิดสร้างสรรค์ จนสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชั่นและเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองในอนาคต

                ตั้งแต่ปี 2561 ทีม KidBright ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนเทคโนโลยีในโรงเรียนมากกว่า 2,200 แห่ง ภายใต้โครงการ Coding at School, Data Science at School และ AI at School 

NEWS

เนคเทค ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมนำร่องเพื่อส่งเสริมการเรียน Coding ผ่านกิจกรรม Formula Kid ธีม KidBright Rider

Kidbright

เนคเทค ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมนำร่องเพื่อส่งเสริมการเรียน Coding ผ่านกิจกรรม Formula Kid ธีม KidBright Rider สำหรับโรงเรียนในเครือข่ายของธนาคารกรุงเทพในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเยาวชนด้วยกิจกรรม KidBright Series เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 คุณเพ็ญมาศ เฮงปริญญาธร VP ผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ …

ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ ที่สอนในระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่ EEC ที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (KidBright EV) เข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Kidbright

หัวข้อการอบรม หัวข้อการเรียนรู้ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าระหว่ …

พัฒนาเยาวชน สู่ กำลังคนความสามารถสูง ด้าน RAC: Robotics, AI, and Coding

Kidbright

16 ตุลาคม 2566 ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. เปิดการอบรมเชิงปฎิบ …

KidBright Platform พัฒนา KidBright Net ส่งต่อ 30 โรงเรียนนำร่อง ขยายผลการใช้งานเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์

Kidbright

9-10 กันยายน 2566 ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. พร้อมทีมวิจัยเท …

KidBright จัดทัพโชว์ผลงาน KidBright STEAM EEC 2023 ภายในงานค่ายเยาวชน อีอีซี สแควร์ (EEC2 Environmental Empowerment CAMP & CONTEST)

Kidbright

7 กันยายน 2566 ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. บรรยายพิเศษภายใต้โค …

การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” Season 2 ภายใต้ธีม “อุตุนิยมวิทยา กลางวันและกลางคืน”

Kidbright

การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” Season …

KidBright Platform ขยายความสามารถสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ส่งเสริมครู พัฒนานักเรียน สร้างสิ่งประดิษฐ์เน้นทักษะด้านวิศวกรรมบ่มเพาะเด็กไทยใช้ตรรกะแก้ปัญหาชุมชน

Kidbright

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็ทรอนิกส์ …

เปิดรับสมัครครู/อาจารย์ ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประกวดโครงการ KidBright at School for Teacher “KruKid Contest” Season 2

Kidbright

ใบสมัครออนไลน์ รายละเอียดโครงการ ตัวอย่างผลงานของ KRUKID CONTEST SEASON1 วัตถุปร …

การประกวดแข่งขัน KidBright STEAM EEC 2023

Kidbright AI

เปิดรับสมัครการประกวดแข่งขัน KidBright STEAM EEC 2023 ใบสมัครออนไลน์ วัตถุประสงค …

เนคเทค สวทช. โชว์นวัตกรรม ร่วมผลักดันการศึกษาไทยสู่ยุคโค้ดดิ้งในงาน CODING ERA: NEXT WAVE OF THAILAND’S EDUCATION

Kidbright

เนคเทค สวทช. ร่วมจัดแสดงผลงานและเสวนาพิเศษในงาน CODING ERA: NEXT WAVE OF THAILAN …

KidBright โดย เนคเทค-สวทช. ร่วมกับ EEC จัดอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม KidBright AI”

Kidbright AI

10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดร …

ACTIVITIES

รายการหุ่นยนต์ชิงชัย (รับชมย้อนหลัง)

KidBright AI

ทำความรู้จักกับ Kid Bright AI Bot การแข่งขันรอบแรก ภาคกลางและภาคเหนือ การแข่งขัน …

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบ ปัญญาประดิษฐ์ (ขั้นสูง)

KidBright AI

เอกสารประกอบการอบรม KidBright AI ขัั้นสูง

กิจกรรมวันรวมพลคน KidBright Online (KDC2021)

KidBright

วันรวมพลคน KidBright 2021 (ครั้งที่ 3) เปิดตัว UtuNoi Playground เปิดตัวการใช้งา …

KidBright Version 1.5 For Creative Education Bridge to the future

KidBright

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 ตอนที่ 5 ตอนที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบ …

NETPIE2020 Training

KidBright

https://www.youtube.com/watch?v=t71Jhd8VqpU&list=PL9xicgqwnniqtI9ve5sXydZj- …

การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย 3D Printing

Others

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม AUTUDESK 123D Design โดย ปริญญา ผ่องสุภา

การอบรม KidBright AI Platform

KidBright AI

ตอนที่ 1 AI คืออะไร? ตอนที่ 2 หลักการทำงานของ AI ตอนที่ 3 AI สร้างได้อย่างไร? มา …

KDC2019 เปิดตัว KidBright AI

KidBright AI

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

KidBright