KidBright at School

เครื่องมือสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน

แนะนำ KidBright

KidBright เป็นชุดเครื่องมือสอนเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ โค้ดดิ้ง วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Educational Technology Research Team, EDT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะแห่งอนาคต ผ่านการพัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ การคิดเชิงวิเคราะห์ ร่วมกับการคิดสร้างสรรค์ จนสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชั่นและเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองในอนาคต

                ตั้งแต่ปี 2561 ทีม KidBright ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนเทคโนโลยีในโรงเรียนมากกว่า 2,200 แห่ง ภายใต้โครงการ Coding at School, Data Science at School และ AI at School 

NEWS

กระทรวง ศธ. และ อว. ผนึกกำลัง 4 พันธมิตรด้านการศึกษา พัฒนาผู้เรียน ผู้สอน เติมทักษะด้าน AI ควบคู่จริยธรรมการนำไปใช้ประโยชน์จาก AI

Kidbright

(วันที่ 4 กรกฎาคม 2567) ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.): กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบันส่งเส …

เนคเทค สวทช. จัดรวมพลคน KidBright ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด Edge AI หนุน ‘นักนวัตกร’ เรียนรู้ตลอดชีวิต ขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน

News

(วันที่ 20 พฤษภาคม 2567) ณ ห้อง SD-601 ชั้น 6 อาคารสราญวิทย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ปร …

“รวมพลคน KidBright (KidBrightDeveloper Conference 2024 : KCD24) ครั้งที่ 5 ภายใต้ธีมงาน: Edge AI                                          

Kidbright

“กลับมาพบกันอีกครั้งกับการเปิดตัวเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างปัญญาประดิษฐ์กั …

เนคเทค ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมนำร่องเพื่อส่งเสริมการเรียน Coding ผ่านกิจกรรม Formula Kid ธีม KidBright Rider

Kidbright

เนคเทค ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมนำร่องเพื่อส่งเสริมการเรียน …

ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ ที่สอนในระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่ EEC ที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (KidBright EV) เข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Kidbright

หัวข้อการอบรม หัวข้อการเรียนรู้ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าระหว่ …

พัฒนาเยาวชน สู่ กำลังคนความสามารถสูง ด้าน RAC: Robotics, AI, and Coding

Kidbright

16 ตุลาคม 2566 ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. เปิดการอบรมเชิงปฎิบ …

KidBright Platform พัฒนา KidBright Net ส่งต่อ 30 โรงเรียนนำร่อง ขยายผลการใช้งานเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์

Kidbright

9-10 กันยายน 2566 ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. พร้อมทีมวิจัยเท …

KidBright จัดทัพโชว์ผลงาน KidBright STEAM EEC 2023 ภายในงานค่ายเยาวชน อีอีซี สแควร์ (EEC2 Environmental Empowerment CAMP & CONTEST)

Kidbright

7 กันยายน 2566 ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. บรรยายพิเศษภายใต้โค …

การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” Season 2 ภายใต้ธีม “อุตุนิยมวิทยา กลางวันและกลางคืน”

Kidbright

การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” Season …

KidBright Platform ขยายความสามารถสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ส่งเสริมครู พัฒนานักเรียน สร้างสิ่งประดิษฐ์เน้นทักษะด้านวิศวกรรมบ่มเพาะเด็กไทยใช้ตรรกะแก้ปัญหาชุมชน

Kidbright

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็ทรอนิกส์ …

เปิดรับสมัครครู/อาจารย์ ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประกวดโครงการ KidBright at School for Teacher “KruKid Contest” Season 2

Kidbright

ใบสมัครออนไลน์ รายละเอียดโครงการ ตัวอย่างผลงานของ KRUKID CONTEST SEASON1 วัตถุปร …

ACTIVITIES

รายการหุ่นยนต์ชิงชัย (รับชมย้อนหลัง)

KidBright AI

ทำความรู้จักกับ Kid Bright AI Bot การแข่งขันรอบแรก ภาคกลางและภาคเหนือ การแข่งขัน …

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบ ปัญญาประดิษฐ์ (ขั้นสูง)

KidBright AI

เอกสารประกอบการอบรม KidBright AI ขัั้นสูง

กิจกรรมวันรวมพลคน KidBright Online (KDC2021)

KidBright

วันรวมพลคน KidBright 2021 (ครั้งที่ 3) เปิดตัว UtuNoi Playground เปิดตัวการใช้งา …

KidBright Version 1.5 For Creative Education Bridge to the future

KidBright

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 ตอนที่ 5 ตอนที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบ …

NETPIE2020 Training

KidBright

https://www.youtube.com/watch?v=t71Jhd8VqpU&list=PL9xicgqwnniqtI9ve5sXydZj- …

การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย 3D Printing

Others

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม AUTUDESK 123D Design โดย ปริญญา ผ่องสุภา

การอบรม KidBright AI Platform

KidBright AI

ตอนที่ 1 AI คืออะไร? ตอนที่ 2 หลักการทำงานของ AI ตอนที่ 3 AI สร้างได้อย่างไร? มา …

KDC2019 เปิดตัว KidBright AI

KidBright AI

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

KidBright