ชุดการทดลองการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยหุ่นยนต์

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” ในงานวันรวมพลคน KidBright ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ เชิญชมคลิป

“ชุดการทดลองการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยหุ่นยนต์” จากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา