ชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องการส่งกำลังด้วยเฟืองตรง

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” ในงานวันร่วมพลคน KidBright ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ เชิญชมคลิป

“ชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องการส่งกำลังด้วยเฟืองตรง” จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี (วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ)