นวัตกรรมเครื่องตากปลาอัจฉริยะ โดยใช้บอร์ด KidBright

โครงงานนวัตกรรมเครื่องตากปลาอัจฉริยะ โดยใช้บอร์ด KidBright

ชุมชนในอำเภอสทิงพระ จ.สงขลา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมง เนื่องจากมีพื้นที่ติดทะเล โดยส่วนใหญ่ทำประมงแบบดั้งเดิมจะเห็นได้วากระบวนการต่าง ๆต้องใช้ทักษะแรงงานคนเป็นหลัก เช่น การผลิตปลาตากแห้งใช้แรงงานนในการขนบ้ายผลผลิต ซึ่งจะนำปลากตากแห้งตอนเช้าและเก็บเข้าร่มตอนเย็นและยังมีพวกแมลงและฝุ่นละอองทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกสุขอนามัยทางคณะพัฒนาโครงงานจึงมีแนวคิดสร้างนวัตกรรมเครื่องตากปลากอัจฉริยะ โดยใช้บอร์ด KidBright เซนเซอร์ตรวจจับน้ำฝน เซนเซอร์วัดแสง เซนเซอร์แม่เหล็ก โดนแสดงรูปภาพ ข้อความ เสียงเตือน เมื่อระดับอุณหภูมิต่ำและฝนตกทำให้แผงตากปลาเลื่อนเข้ามายังที่ร่มและแผงตากปลาเลื่อนออกเมื่ออุณหภูมิสูงและฝนไม่ตก

รับชมเพิ่มเติมได้ที่