นาฬิกาปลุกสำหรับคนหูหนวก

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง นาฬิกาปลุกสำหรับคนหูหนวก โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โดยใช้บอร์ด KidBright

แนะนำผลงาน