ระบบแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถขณะดับเครื่องยนต์ด้วย KidBright

โครงงานระบบแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถขณะดับเครื่องยนต์ด้วย KidBright

ระบบแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถขณะดับเครื่องยนต์ด้วย KidBright มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถ ช่วยตรวจสอบภายในรถยนต์ หลังจากที่ดับเครื่องยนต์แล้วว่ามีเด็กติด อยู่ภายในรถหรือไม่เนื่องจากมีข่าวเด็กนักเรียน ถึงแก่ความตายอยู่บ่อยครั้งจากการลืมเด็กไว้ในรถที่ไม่มีการ ระบายอากาศหรือจอดตากแดด จนทำให้เด็กที่อยู่ภายในรถร้อนหรือขาดอากาศจนถึงแก่ชีวิต โดยการนำบอร์ด KidBright มาเป็นคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมกลไกการทำงานของระบบ คือ เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Passive Infrared Sensor) เพื่อตรวจจับว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในรถหรือไม่ เซ็นเซอร์ตรวจจับ อุณหภูมิ จะทำงาน  เมื่อตรวจจับอุณหภูมิพบว่า เกิน 40 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่อากาศร้อน ซึ่งเป็น อันตรายต่อชีวิต เซนเซอร์วัดออกซิเจน เพื่อตรวจสอบว่า มีอากาศเพียงพอให้เด็กหายใจหรือไม่ เมื่อค่าที่ได้มาจากทั้ง 2 เงื่อนไข คือ 1. หากพบอุณหภูมิสูงเกิน 40 องศา และเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวพบว่าสิ่งมีชีวิตภายในรถ 2. หากพบอุณหภูมิสูงเกิน 40 องศา และเซนเซอร์ตรวจจับก๊าซออกซิเจน หากพบว่าไม่มีออกซิเจน การทำงานของบอร์ด KidBright จะส่งข้อมูลไปที่รีเลย์เพื่อให้ไซเรนส่งเสียงร้องเตือนภัย เปิดไฟฉุกเฉิน เพื่อเตือนภัยให้คนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงมาที่รถยนต์ และ KidBright จะสั่งให้ลดกระจกรถยนต์ เพื่อเพิ่มก๊าซออกซิเจน ลดอุณหภูมิในรถยนต์ เพื่อให้เด็กสามารถออกมาจากรถยนต์ หรือให้ความช่วยเหลือนำเด็กออกมาจากรถได้

รับชมเพิ่มเติมได้ที่