เครื่องควบคุมการปรับม่านแบบอัตโนมัติและควบคุมทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ KidBright Board

โครงงานเครื่องควบคุมการปรับม่านแบบอัตโนมัติและควบคุมทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ KidBright Board

ปัจจุบันการประหยัดพลังงานถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางหนึ่งทางใดที่สามารถทำได้ก็จะมีการรณณรงค์กันอย่างจริงจัง และแน่นอนโครงงานนี้ทางทีมงานเมีความคิดเริ่มต้นมาจากการประหยัดพลังงาน โดยการลดความร้อนภายในที่อยู่อาศัยบ้านเรือน  อาคาร สถานที่ และโรงงาน ที่ต้องการลดอุณหภูมิ และแสงแดดจากดวงอาทิตย์  ในเวลาที่ไม่ต้องการ ซึ่งในปัจจุบันการลดความร้อนและแสงแดดจากภายนอกเข้าสู่ภายในที่อยู่อาศัยบ้านเรือน อาคาร สถานที่ และโรงงาน เรามักใช้ม่านกันแสงเป็นส่วนใหญ่ โดยการใช้ม่านกันแสงนั้นยังคงเป็นระบบปรับด้วยมือ (Manual)ซึ่งแน่นนอนการใช้งานแบบนี้ยังคงมีข้อจำกัดหลายอย่างในการใช้ม่านไม่ว่าจะเกิด จากการไม่อยู่บริเวณนั้น เมื่อมีแสงแดดมากจนเกิดความร้อนสะสมในบริเวณนั้นๆ หรือต้องการใช้แสงในการทำงานแต่สภาพอากาศแปรปรวนจนต้องตัดปัญหาโดยการเปิดไฟในอาคารแทนและยังคงมีอีกหลายรูปแบบถึงจะไม่มากมายอะไรแต่เมื่อลองพิจารณาดูเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะเจอปัญหาในลักษณะเดียวกัน

จึงเป็นที่ทแน่นอนว่าทางออกอย่างหนึ่งจากแนวทางความคิด และปัญหาที่มีอยู่นั้นสามารถแก้ไขได้โดยใช้ระบบอัตโนมัติ ในการดูแลหรือควบคุม ซึ่งแน่นอนสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าแค่ไหนกับการที่จะทำให้เกิดการใช้งาน เป็นอีกผลหนึ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าแค่ไหนกับการที่จะทำให้เกิดการใช้งาน เป็นอีกผลหนึ่งที่ต้องพิจารณา ซึ่งบอกได้เลยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีที่จะทำให้ระบบใช้ได้นั้นมีราคาถูกลงมากจนถ้าเทียบกับชุดม่านสแล้วน่าจะถูกกว่าชุดม่านเสียอีก และเมื่อเทียบกับความรู้และความสามารถของผู้ใช้งาน ในปัจจุบันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะน่ากลัวหรือซับซ้อนอะไร

รับชมเพิ่มเติมได้ที่