เครื่องวัดคุณภาพน้ำด้วยบอร์ด KidBright

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” ในงานวันรวมพลคน KidBright ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ เชิญชมคลิป

“เครื่องวัดคุณภาพน้ำด้วยบอร์ด KidBright” จากโรงเรียนแม่จันวิทยาคม