เครื่องไล่นกโดยเซนเซอร์ลำแสง

โครงงานเครื่องไล่นกโดยเซนเซอร์ลำแสง

เป็นโครงการที่กลุ่มของข้าพเจ้าคิดว่ามีความสำคัญสำหรับโรงเรียนระดับหนึ่ง เนื่องจากนกเข้ามาถ่ายมูลบริเวณหน้าต่างของห้องเรียนทำให้บรรยากาศในห้องดุไม่น่าเรียน และสกปรก กลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดริเริ่มเครื่องมือใหม่ๆ เราก็อาจจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ง่ายขึ้นกว่าวิธีไล่นกแบบเดิม ๆ

รับชมเพิ่มเติมได้ที่