โครงงานนาฬิกาเปลี่ยนท่านอน

โครงงานนาฬิกาเปลี่ยนท่านอน

การพัฒนาโครงงานนาฬิกาเปลี่ยนท่านอน Smart Watch for bed  patient นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้การสร้างโปรแกรมด้วยวชุดการเรียน KidBright เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาโครงงานและช่วยแบ่งเบาภาระของญาติและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

รับชมเพิ่มเติมได้ที่