โครงงานเปลเด็กอัจฉริยะ

โครงงานเปลเด็กอัจฉริยะ

การพัฒนาโครงงานเปลเด็กอัจฉริยะ Child care นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้การสร้างโปรแกรมด้วยชุดการเรียนKidBright เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาโครงงานและช่วยดูแลเด็กหรือทารกที่ตื่นนอนในขณะที่ไม่มีผู้ดูแลให้มีความปลอดภัย

รับชมเพิ่มเติมได้ที่