ประกาศผลโครงการที่ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบที่ 2 ของการประกวด “KruKid Contest”

ประกาศผลโครงการที่ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบที่ 2 ของการประกวด KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” 

• ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเหนือ (ดูรายชื่อ)
• ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคกลาง (ดูรายชื่อ)
• ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดูรายชื่อ)
• ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคตะวันตก (ดูรายชื่อ)
• ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภาคใต้ (ดูรายชื่อ)