ประมวลภาพการนำเสนอโครงงานรอบที่ 2 ภาคกลาง

การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest 2019” เพื่อพัฒนาเครื่องมือสอนวิทยาศาสตร์และคู่มือการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยอุปกรณ์ KidBright เป็นเวทีให้ครูผู้สอนมีโอกาสแสดงความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมในการสอนระดับพื้นที่หรือระดับสากล ตอนนี้ได้ “KruKid Contest 2019” เดินทางมาถึงการนำเสนอโครงงานรอบที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ศูนย์ประสานงานภาคกลาง ได้จัดงานนำเสนอโครงงานรอบที่ 2  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

ประมวลภาพการแข่งขัน KruKid Contest 2019 ดังนี้

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่