วิดีโอการนำเสนอผลงาน 19 ทีมสุดท้าย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการ KidBright ต้าน Covid-19

วิดีโอการนำเสนอผลงาน 19 ผลงานสุดท้ายผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “KidBright ต้านโรคโควิค 19 (KB-COVID 19)”

KB-COVID 19 | ผู้พิทักษ์แห่งสังคมระยะไกล

KB-COVID 19 | เครื่องวัดไข้อัตโนมัติ

KB-COVID 19 | หุ่นยนต์ขนส่งอาหารและเวชภัณฑ์ น้องไออุ่น

KB-COVID 19 | ระบบจำกัดประชากรในรถโดยสารประจำทาง

KB-COVID 19 | ชุดป้องกันโควิค 19

KB-COVID 19 | The sterilizing robot

KB-COVID 19 | Smart conveyor belt

KB-COVID 19 | ระบบคัดแยกมนุษย์อัตโนมัติด้วยการวัดความร้อนโดยใช้บอร์ด Kidbright ร่วมกับเซ็นเซอร์

KB-COVID 19 | อุปกรณ์ช่วยพยาบาลดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID 19

KB-COVID 19 | อุโมงค์อัตโนมัติฆ่าเชื้อ COVID 19 โรงเรียนวัดทรงธรรม

KB-COVID 19 | เครื่องตรวจวัดค่า bpm และ SpO2 ในการวิเคราะห์อาการผิดปกติเบื้องต้น

KB-COVID 19 | เครื่องฆ่าเชื้อด้วยยูวีซี

KB-COVID 19 | เครื่องปั๊มเจลอัตโนมัติ

KB-COVID 19 | หุ่นยนต์น้องอิ่มท้อง

KB-COVID 19 | เครื่องฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับภายในอาคาร

KB-COVID 19 | เครื่องจำกัดคนเข้าใช้บริการและพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 อัตโนมัติ

KB-COVID 19 | นวัตกรรมตู้ลิงไบร์ท ต้าน COVID 19

KB-COVID 19 | มือสะอาดด้วยอ่างล้างมืออัตโนมัติ

KB-COVID 19 | MedMate’ เพื่อนเตือน ‘พักก่อนนะ’