การประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament”

การแข่งขันรถยนต์ในปัจจุบันเรามักชินตากับความสามารถของนักขับในการควบคุมรถแข่งที่มีความเร็วสูง พร้อมขับเขี่ยวแย่งชิงอันดับเพื่อเป้าหมายแห่งชัยชนะ แต่ความสนุก ความตื่นเต้นของการแข่งขันกำลังจะปรับเปลี่ยนสู่อีกรูปแบบ เมื่อ AI เข้ามามีบทบาท การจัดการแข่งขันรถยนต์พลังงานไฟฟ้าไร้คนขับ จึงเป็นเวทีการแข่งขันที่ถูกจับตามอง และสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่สนใจ การจัดแข่งขัน : KidBright  AIBot Tournament บน KidBright AI Platform จึงเป็นอีกกิจกรรมของโครงการฯ ที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน KidBright AI Platform เป็นการสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อก (KidBright AI) ขึ้น ซึ่งเป็นการผสมผสานการเขียนโค้ดดิ้งแบบบล็อกเข้ากับการสอนปัญญาประดิษฐ์ที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องกังวลใจเรื่องการติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ให้ยุ่งยาก และสามารถสร้างชุดคำสั่งควบคุมการทำงานแบบบล็อกที่ใช้งานง่าย ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การสร้างโมเดล การใช้งานโมเดล ไปจนถึงการประยุกต์ในสนามแข่งขัน KidBright Racing

คุณสมบัติ KidBright AIBot สามารถเรียนรู้ภาพและเสียงตามที่ผู้ใช้งานกำหนด ทำให้ผู้ใช้ประยุกต์ให้ทำงานตามคำสั่งด้วยภาพหรือเสียงได้ตามต้องการ

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนและคุณครูที่ผ่านการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform (ขั้นสูง) ตามภูมิภาค

เงื่อนไขการรับสมัคร

 1. ทีมละไม่เกิน 3 ท่าน
 2. หัวหน้าทีมจะต้องเป็นอาจารย์ที่ผ่านการอบรม KidBright AI (ขั้นสูง) 
 3. ผู้ร่วมทีมจะต้องเป็นอาจารย์หรือนักเรียนโรงเรียนเดียวกันกับหัวหน้าทีม (ไม่จำกัดอายุ)
 4. สามารถเข้าร่วมแข่งขัน KidBright AIBot Tournament ในวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้

รายละเอียดการคัดเลือกรอบที่ 1 (คัดเลือกจากใบสมัคร)

 • กำหนดแนวคิด-ปัญหา และเป้าหมายชัดเจน
 • สามารถวางแผนการพัฒนาได้ตามหลักกระบวนการพัฒนา 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บข้อมูล การติดป้ายกำกับ การเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้โมเดล AI
 • อธิบายกระบวนการพัฒนาได้อย่างชัดเจน แสดงถึงความเข้าใจในการใช้งาน KidBright AI Platform
 • มีรายละเอียดทางเทคนิคที่สอดคล้องกับหลักการการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์
 • ไม่จำกัดความคิด สามารถเสนอโครงการที่ต้องมีการเพิ่มเติมอุปกรณ์ได้ เช่น เซนเซอร์รับค่าต่าง ๆ เป็นต้น
 • ข้อเสนอโครงการนี้ จะไม่ถูกพัฒนาในการแข่งขัน KidBright AIBot Tournament แต่จะใช้ในการพิจารณาถึงความรู้ความเข้าใจที่มีต่อ KidBright AI Platform เท่านั้น

เงื่อนไขการแข่งขัน

 • ควบคุมการขับเคลื่อนของ KidBright AIBot ด้วยเสียงพื้นถิ่น 
 • ผู้เข้าแข่งขันสร้างชุดคำสั่งเสียงพื้นถิ่น และส่งให้ KidBright AIBot สร้างเป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ 
 • ควบคุมการขับเคลื่อนของ KidBright AIBot จากระยะไกล ผ่านด่านต่างๆ ในสนามแข่งขันจนถึงเส้นชัย
 • สนับสนุน KidBright AIBot ให้ผู้เข้ารอบ 2 ทีมสุดท้าย ตามภูมิภาค
 • มาตรฐานสนามแข่ง ผู้จัดกำหนดให้
 • สนับสนุนทุนผู้เข้ารอบตามภูมิภาค ทีมละ 3,000 บาท 
 • ผู้เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายเข้าแข่งขันที่ส่วนกลาง  ผู้จัดสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พัก

เทคโนโลยีที่ใช้

 • ปัญญาประดิษฐ์การรู้จำเสียง
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • การประมวลผลสัญญาณ

ระยะเวลาการแข่งขัน

เงินรางวัลรวม 340,000 บาท

 • รางวัลที่ 1  150,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 100,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 50,000 บาท
 • รางวัลกองเชียร์ตามภูมิภาคละ 10,000 บาท (4 ภูมิภาค) รวม 40,000 บาท

ติดต่อ

นางสาวพีรนันท์  กาญจนาศรีสุนทร

 • โทร. 02 564 6900 ต่อ 2356
 • Email : peeranan.kan@nectec.or.th

นางสาวจันทกร แจ้งชัด

 • โทร. 02 564 6900 ต่อ 2324
 • Email : jantakorn.jan@nectec.or.th