สพฐ. ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 ให้แก่ครูและนักเรียนพิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ สพฐ. ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 ให้แก่ครูและนักเรียนพิการจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี