ประกาศผลการพิจารณาผู้เข้ารอบการประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament” รอบที่ 1 (คัดเลือกจากข้อเสนอโครงการ)

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านเข้ารอบ ทีมที่ผ่านเข้ารอบมีดังนี้