ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย “รักษ์น้ำโขง”

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ของโครงงานวิทยาศาสตร์ลุ่มมนำ้โขง ในหัวข้อ “รักษ์น้ำโขง”