ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 การประกวดแข่งขัน KidBright Forecasting with GLOBE Hackathon Online

ผลการคัดเลือกการประกวดแข่งขัน KidBright Forecasting with GLOBE Hackathon Online รอบที่ 1 
โดยคณะกรรมการภายใน คัดเลือกเหลือ 50 ทีม แบ่งเป็น

  • ภาคกลาง 9 ทีม
  • ภาคเหนือ 15 ทีม
  • ภาคตะวันออก 9 ทีม
  • ภาคใต้ 6 ทีม
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 ทีม
  • ภาคตะวันตก 4 ทีม

หมายเหตุ : สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบทางโครงการฯ จะแจ้งรายละเอียดสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศไปอีกครั้งทาง Email รบกวนตรวจสอบในลำดับถัดไป

ผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวจันทกร แจ้งชัด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)
งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS)
โทร. 02 564 6900 ต่อ 2324
e-mail : jantakorn.jan@nectec.or.th