โครงงานชุดช่วยตรวจสภาพแวดล้อม สุขภาพ และควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Care U) โดย โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

Featured Video Play Icon