โครงงานระบบการแจ้งเตือนสึนามิ โดย โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

Featured Video Play Icon