โครงงานเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายโดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

Featured Video Play Icon