โครงงานเครื่องเตือนไฟป่าด้วยบอร์ดสมองกลฝั่งตัวสำหรับนักเรียนพิการโดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Featured Video Play Icon