โครงงานเครื่องแจ้งเตือนการเคาะประตูและขอความช่วยเหลือสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน IOTโดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

Featured Video Play Icon