โครงงานเรือนเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ (Super Bean) โดย โรงเรียนโสตศึกษาจังทวัดนนทบุรี

Featured Video Play Icon