โครงงาน SMART MUSHROOM FARM(ฟาร์มเห็ดอัจฉริยะ)โดย โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดพังงา

Featured Video Play Icon