สุดยอดนวัตกรรมน้อยจากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา พัฒนาผลงานระบบกระชังปลากะพงอัจฉริยะด้วย KidBright คว้า 2 รางวัล จากเวทีระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีและขอบคุณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคุณครูปิยะ พละคช ที่เป็นคุณครูผู้สอนและจัดค่าย KidBright ในโรงเรียน เพื่อสอนให้นักเรียนเรียนรู้เรื่อง IoT ร่วมกับ KidBright Platform และนำบอร์ด KidBright ไปร่วมพัฒนาโครงการงานต่างๆ เพื่อส่งเข้าประกวดในหลายเวที เมื่อวันที่ 2- 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ไบเทคบางนา

ผลงานระบบกระชังปลากะพงอัจฉริยะ ได้รับ 2 รางวัล

1. รางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Awards 2022 สาขา Digital Youth of the Year และ รางวัลจากงาน“วันนักประดิษฐ์ 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023)
2. รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา โครงการ Thailand New Gen Inventors Awards 2023 : I-New Gen Award 2023
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล
1. นายปริวัฒน์ ทองแท้
2. นายพงศ์พิสุทธิ์ เทพทอง
3. นางสาวตัสนีม จงรักษ์
4.นายปิยะ พละคช. คุณครูที่ปรึกษา