คู่มือการใช้งาน KidBright AI Simulator Extensions 2023

คู่มือการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ KidBright AI Simulator

  • การจำแนกตำแหน่งใบหน้า (Face Landmark Classification)
  • การจำแนกท่าทางมือ (Hand Pose Classification)
  • การจำแนกท่าทางร่างการ (Pose Classification)