• ทั้งหมด
  • KidBright
  • Activities

KDC23 | EP8 KidBright Community บูธ microBlock โค้ดดิ้ง KidBright

KDC23 | EP7 KidBright Community บูธชมรมเมกเกอร์คลับ เชียงใหม่

KDC23 | EP6 KidBright Community บูธสื่อการเรียนการสอน บริษัท inex

KDC23 | EP5 KidBright Community บูธ HomeSchool Network และ CoderDojo Thailand

KDC23 | EP4 การขับเคลื่อนและการพัฒนาหลักสูตร KidBright Education Platform

KDC23 | EP3 การพัฒนาและแนะนำการใช้งาน KidBright AI Simulator

KDC23 | EP2 เปิดตัว KidBright Education Platform โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค

KDC23 | EP1 พิธีเปิดงานวันรวมพลคน KidBright (KidBright Developer Conference 2023 : KDC23) ครั้งที่ 4

KS20 | ชื่อผลงานการแสดงชุด เด็กสาวผู้หลงทางกับชนเผ่าเกวน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

KS19 | ชื่อผลงานหุ่นยนต์พาเพื่อนเที่ยวแดนลี้ลับวัฒนธรรมเมืองอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

KS18 | ชื่อผลงานหนุ่มสาวอีสานสิขออาสาพาม่วนเด้อจ้า โรงเรียนอนุกูลนารี

KS17 | ชื่อผลงานเทศกาลปอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย