Kidbright AI

บรรยากาศการตัดสิน การประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament” รอบคัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย

บรรยากาศการตัดสิน การประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot To …

บรรยากาศการตัดสิน การประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament” รอบคัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย Read More »

ประกาศผลการพิจารณาผู้เข้ารอบการประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament” รอบที่ 1 (คัดเลือกจากข้อเสนอโครงการ)

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านเข้ารอบ ทีมที่ผ่านเข้ารอบมี …

ประกาศผลการพิจารณาผู้เข้ารอบการประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament” รอบที่ 1 (คัดเลือกจากข้อเสนอโครงการ) Read More »

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Kidbright AI Platform ขั้นสูง” (ภาคกลาง)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนค …

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Kidbright AI Platform ขั้นสูง” (ภาคกลาง) Read More »

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Kidbright AI Platform ขั้นสูง” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนค …

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Kidbright AI Platform ขั้นสูง” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) Read More »

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Kidbright AI Platform ขั้นสูง” (ภาคใต้)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนค …

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Kidbright AI Platform ขั้นสูง” (ภาคใต้) Read More »

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Kidbright AI Platform ขั้นสูง” (ภาคเหนือ)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนค …

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Kidbright AI Platform ขั้นสูง” (ภาคเหนือ) Read More »

ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform (พื้นฐาน)

KidBright AI Platform หรือเรียกสั้น ๆ ว่า KidBright AI …

ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform (พื้นฐาน) Read More »

เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform (พื้นฐาน)

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาดิษฐ์เข้ามามีบทบ …

เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform (พื้นฐาน) Read More »

เนคเทคนำร่องจัดอบรมการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform ให้กับโรงเรียนสาธิตฯ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนค …

เนคเทคนำร่องจัดอบรมการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform ให้กับโรงเรียนสาธิตฯ Read More »