Kidbright

เนคเทค-สวทช. จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright” ประกาศ “ก้าวต่อไปของ KidBright สู่ KidBrigh

10 พฤศจิกายน 2561-เดอะ สตรีท รัชดา: กระทรวงวิทยาศาสตร์แ …

เนคเทค-สวทช. จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright” ประกาศ “ก้าวต่อไปของ KidBright สู่ KidBrigh Read More »

ข้อควรระวังในการนำบอร์ด KidBright ไปประยุกต์ทำโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำบอร์ด KidBright ไปประยุกต์ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ มีข …

ข้อควรระวังในการนำบอร์ด KidBright ไปประยุกต์ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ Read More »

YCCK 2018 : ประกาศผลโครงการที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ประกาศผลโครงการที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิ …

YCCK 2018 : ประกาศผลโครงการที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ Read More »

YCCK 2018 : ประกาศสำหรับ 100 ทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Workshop (8-17 ก.ย. 61)

ประกาศสำหรับ 100 ทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Workshop …

YCCK 2018 : ประกาศสำหรับ 100 ทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Workshop (8-17 ก.ย. 61) Read More »

ประกาศรายชื่อโครงงานที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน YCCK 2018

ประกาศรายชื่อโครงงานที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน การประกว …

ประกาศรายชื่อโครงงานที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน YCCK 2018 Read More »