• ทั้งหมด
  • News
  • Kidbright
  • Kidbright AI

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ตอบรับการเข้าร่วมงาน “เปิดตัวโครงการฯ” 8 มิ.ย. 61

Kidbright

  1. โรงเรียนที่ตอบรับการเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ตอบรับการเข้าร่วมงานเปิดตัว โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright …

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project)

Kidbright

  รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร …

รับสมัคร รร.มัธยมทั่วประเทศร่วมโครงการ Coding at School powered by KidBright

Kidbright

Coding at School powered by KidBright สำหรับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ …