อุปกรณ์ให้อาหารปลาดุกและทำความสะอาดบ่อแบบอัตโนมัติ INTELLIGENT FISH POND

โครงงานอุปกรณ์ให้อาหารปลาดุกและทำความสะอาดบ่อแบบอัตโนมั …

อุปกรณ์ให้อาหารปลาดุกและทำความสะอาดบ่อแบบอัตโนมัติ INTELLIGENT FISH POND Read More »

ระบบแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถขณะดับเครื่องยนต์ด้วย KidBright

โครงงานระบบแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถขณะดับเครื่องยนต์ด้วย …

ระบบแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถขณะดับเครื่องยนต์ด้วย KidBright Read More »

เครื่องควบคุมการปรับม่านแบบอัตโนมัติและควบคุมทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ KidBright Board

โครงงานเครื่องควบคุมการปรับม่านแบบอัตโนมัติและควบคุมทาง …

เครื่องควบคุมการปรับม่านแบบอัตโนมัติและควบคุมทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ KidBright Board Read More »