ประกาศผลการประกวดแข่งขัน KidBright Forecasting with GLOBE Hackathon Online

ผู้ชนะทั้ง 10 ทีม ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 10 ทีมที่ได้รับเงินสนับสนุน