ตัวอย่าง

It seems we can't find what you're looking for.

ผลงานครูและนักเรียน

โรงเห็ดอัจฉริยะ Smart mushroom house

อุปกรณ์ให้อาหารปลาดุกและทำความสะอาดบ่อแบบอัตโนมัติ INTELLIGENT FISH POND

เครื่องเพาะเมล็ดธัญพืชระบบสมองกล

ระบบแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถขณะดับเครื่องยนต์ด้วย KidBright

ระบบบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ

เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง Election Machine

เครื่องควบคุมการปรับม่านแบบอัตโนมัติและควบคุมทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ KidBright Board

ไม้เท้าอัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตา (Smart Cane)

เก้าอี้สุขภาพดี (SMART CHAIR CARE YOUR BODY)

โครงงานเปลเด็กอัจฉริยะ

โครงงานนาฬิกาเปลี่ยนท่านอน

เครื่องอ่านบัตรประจำตัวด้วยแสง (ID card reader using light sensor)

เครื่องไล่นกโดยเซนเซอร์ลำแสง

เครื่องดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อัตโนมัติ

เครื่องชาร์จอัจฉริยะ