• ทั้งหมด
  • News
  • Kidbright
  • Kidbright AI

พิธีเปิด RoboCup 2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับอีก 17 หน่วยงานภาคการศึกษา และภาครัฐในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก Word RoboCup 2022

Kidbright

พิธีเปิด RoboCup 2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับอีก 17 หน่วยงานภาคการศึกษา และภาครัฐในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก Word RoboCup 2022 ระหว่างวันที่ 13-1 …

นักเรียนพิการทำได้ ทีม “ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม” คว้าแชมป์ KidBright for All โครงการสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ด้วยบอร์ด KidBright

Kidbright

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมูลน …

ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 การประกวดแข่งขัน KidBright Forecasting with GLOBE Hackathon Online

Kidbright

ดาวน์โหลดไฟล์ผลการคัดเลือกรอบที่ 1 ผลการคัดเลือกการประกวดแข่งขัน KidBright Forecasting with GLOBE Hackathon Online รอบที่ 1 โดยคณะกรรมการภายใน คัดเลือกเหลือ 50 ทีม แบ่งเป็น ภา …

ร่วมส่งกำลังใจ! ให้เยาวชนทีมชาติไทย จากเวที KidBright Onstage Hackathon 2022 สู่เวทีหุ่นยนต์โลก RoboCupJunior OnStage 2022

Kidbright

เนคเทค สวทช. ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup2022 Thailand โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. พร้อมด้วยเครือข่ายรัฐ-เอกชน นำโดย คณะวิศวกรรมศ …

เผยผลงานสุดสร้างสรรค์ ของสุดยอดนวัตกรน้อยในเขตพื้นที่ EEC คว้ารางวัลเวที “ออกแบบอย่างใจคิดพิชิตอุตุน้อย Hackathon” (UtuNoi Hackathon)

Kidbright

12 มิถุนายน 2565 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา …

เริ่มแล้ว! 36 ชั่วโมงสุดเข้มข้น กับการแข่งขัน “ออกแบบอย่างใจคิด พิชิตอุตุน้อย Hackathon” ฝึกทักษะคิดสร้างสรรค์ ปั้นนวัตกรน้อยในเขตพื้นที่ EEC ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

Kidbright

10 มิถุนายน 2565: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคต …

เปิดรับสมัครการประกวดแข่งขัน KidBright Forecasting with GLOBE Hackathon Online

Kidbright

ใบสมัครออนไลน์ หลักการและเหตุผล KidBright ร่วมกับ GLOBE Thailand ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ควบคู่กับการสร้ …

เปิดรับสมัครการแข่งขัน “Formula Kid 2022” ปี 2

Kidbright

สำหรับครู/อาจารย์และนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใบสมัครออนไลน์ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู/อาจารย์และเยาวชนในเขตพื้นที่ EEC ให …

ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบการจัดประกวดแข่งขัน “การออกแบบอย่างใจคิดพิชิตอุตุน้อย Hackathon” (UtuNoi Hackathon)

Kidbright

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ